Triển lãm sản phẩm tại Thái Lan ngày 20~23/11/2019

Công ty TNHH Kamui Việt Nam tham gia hội chợ triển lãm Metalex – Hội chợ thương mại quốc tế về máy công cụ và máy gia công kim loại.

Nội dung triển lãm: Sản phẩm thiết bị trao đổi nhiệt

Thời gian: diễn ra vào 4 ngày từ ngày 20/11/2019  đến ngày 23/11/2019

Đơn vị tổ chức: Reed Tradex – Doanh nghiệp chuyên tổ chức triển lãm BITEC

Địa điểm: gian hàng của Kamui Việt Nam ở phòng số 105, gian hàng 5D17A - Trung tâm Triển lãm & Thương mại Quốc tế Bangkok.