KHÁCH HÀNG

Hiện tại, tất cả những sản phẩm (linh kiện thiết bị trao đổi nhiệt) của công ty đang được xuất khẩu 100% cho công ty mẹ - Công ty cổ phần Kamui Sangyo.
Theo dự kiến, từ tháng 4/2019, công ty sẽ bắt đầu sản xuất và bán những sản phẩm thiết bị trao đổi nhiệt đạt tiêu chuẩn Nhật Bản vào thị trường nội địa Việt Nam và thị trường thế giới.

 

Website: http://www.kamui.co.jp