KHÁCH HÀNG

Ngoài việc cung cấp các sản phẩm liên quan đến Thiết bị trao đổi nhiệt cho thị trường Nhật Bản thông qua Công ty mẹ - Kamui Nhật Bản thì hiện tại Kamui Việt Nam đã và đang cung cấp cho thị trường nội địa Việt Nam. Sau đây là danh sách khách hàng tiêu biểu của chúng tôi.